Det viktiga!
Enligt Distansavtalslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt på ditt köp, om du ångrar ditt köp kontakta oss snarast möjligt så hjälper vi dig.
Du behöver inte ge någon anledning till varför du ångrar ditt köp.

Det finstilta!
Distansavtalslagen
Vid distansförsäljning för utlämning på så kallad REKO-Ring tillämpas Distansavtalslagen vid köp som överstiger 400 kr.
Nedan följer information om hur Perfectly Squared Brewing AB tillämpar Distansavtalslagen vid försäljning vid REKO-Ring.

Ångerrätt
Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Adressinformation för e-post och vanlig post finns under kontaktinfo nedan. Om du vill så kan du använda konsumentverkets ångerblankett som finns på konsumentverket.se men det går även bra att skriva ett eget brev.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in 
ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Ångerrätten räknas 14 dagar från det att varan har överlämnats till dig eller tredje part som hämtar i ditt ställe.

Retur av varan
Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Varan skall återsändas i samma skick som vid överlämnandet till dig. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Återbetalning
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka fullt pris för varan du ångrar köp av. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.
Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Kontaktuppgifter
Perfectly Squared Brewing AB
Odonvidegatan 11e
212 31 Malmö
org. nr: 559216-1615
e-post: hello[at]perfectlysquared.se
tel: 0709621472
bolagets säte: Malmö

Adress för retur
Perfectly Squared Brewing AB
Dalby 213, enhet 3
247 94 Dalby